پرسشنامه رایگان فعالیتهای پژوهشی معلمین

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فعالیتهای پژوهشی معلمین

چکیده : در این تحقیق با تاکید بر موضوع فعالیتهای پژوهشی معلمین به مسائلی از قبیل راههای انگیزش معلمین جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و همچنین شناخت موانع ایجاد و پرورش روحیه پژوهشگری در آنها پرداخته می‏‎‎‏شود مسلما اگر نظام آموزشی کشور ما که شامل مدیران ارشد و میانی و همچنین مدیران مدارس و معلمان از تاثیر عمده‏‎‎‏ایکه فعالیتهای پژوهشی معلمان بر رشد و ارتقای نظام آموزشی دارد آگاه شوند تغییر و تحول زیادی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فعالیتهای پژوهشی معلمین

نظرات