پرسشنامه رایگان فرآِیندهای آموزش ضمن خدمت

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرآِیندهای آموزش ضمن خدمت

این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه فرآیند آموزش (نیاز سنجی، محتوا، ارزشیابی ) دوره‌های آموزش ضمن خدمت با اثر بخشی آنها از نظر دبیران طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرآِیندهای آموزش ضمن خدمت

نظرات