پرسشنامه رایگان عوامل اصلی محیط ملی آموزش عالی

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل اصلی محیط ملی آموزش عالی

این پرسشنامه شامل ۶ سوال بوده و با هدف تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل اصلی محیط ملی آموزش عالی

نظرات