پرسشنامه رایگان عوامل استرس زا

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل استرس زا

چکیده : ابتلاء به ویروس HIV و بیماری AIDS بحرانی جدی در زندگی فرد بشمار میرود. افرادی که به این بیماری مبتلا میشوند استرسهای ویژه ای را تجربه میکنند. در حالیکه دانش آنان در مورد این فشارها و مقابله با آنها ضعیف است. حتی برای کسانی که سابقه مشکلات روانی نداشته اند. استرس روانی قابل توجهی ناشی از عفونت HIV باعث تحلیل رفتن مکانیسمهای مقابله ای شده و در برخی موارد نشانگان بالینی را در فرد بوجود می آورد. در این پژوهش با شیوه پس رویدادی استرس،‌ راهبردهای مقابله ای و نشانگان بالینی در ۶۰ نفر از مبتلایان به عفونت AIDS /HIV و هیایتی سی،‌ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیماران مبتلا به AIDS /HIV نسبت به افراد مبتلا به هپاتیت سی استرس و فشار روانی بیشتری را تحمل میکنند. همچنین این بیماران در مقایسه با گروه گواه در شاخصهای مقیاس SCL -90-R نمرات بالاتری کسب نموده و دارای علائم و نشنگان بالینی بیشتری میباشند. بر طبق یافته های این پژوهش دو گروه آزمودنی در زمینه بکارگیری مهارتهای مقابله ای تفاوت معنا داری را نشان ندادند. لیکن هر دو گروه آزمودنی با استفاده از این مهارتها دارای نشانگان بالینی میباشند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل استرس زا

نظرات