پرسشنامه رایگان علائم مرضی کودکان

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه علائم مرضی کودکان

این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال بوده و با هدف بررسی مقایسه ای اثر بخشی آموزش راهبردهای خود تنظیمی رفتار های توجیهی، رفتارهای انگیزیشی و خود تعلیمی کلامی بر نشانه های نقص توجه، پیش فعالی، خود کارآمدی و عملکرد تحصیلی (ریاضیات) طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه علائم مرضی کودکان

نظرات