پرسشنامه رایگان علائم اضطراب اجتماعی

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه علائم اضطراب اجتماعی

چکیده : ضرورت پرداختن به تبیین و شیوه های درمانی هراس اجتماعی، با مرور سابقه پژوهشی این اختلال که در سال ۱۹۸۰ با انتشار سومین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی توسط انجمن روان پزشکی آمریکا به عنوان یکی از اشکال آسیب شناسی روانی شناخته شد، آشکار می شود. این پژوهش برای بررسی فرضیه کلارک و ولز (۱۹۹۵) مبنی بر این که تصویر ذهنی فرد از خود با افزایش دادن اضطراب و تداوم بخشیدن به باورهای منفی درباره ظاهر و عملکرد اجتماعی، نقشی علی در هراس اجتماعی بازی می کند طراحی شد. هدف آن ارزیابی کارایی درمان شناختی هیپنوتیسمی در رابطه با فرضیه پژوهش بود. فرض این بود که با ایجاد تغییرات مثبت در تصویر ذهنی خود، از شدت علائم هراس اجتماعی افراد مبتلا کاسته خواهد شد. این سؤال نیز مطرح شد که آیا درمان شناختی هیپنوتیسمی می تواند در تصویر ذهنی خود، تعییرات مثبت ایجاد کند. برای پاسخ دادن به این سؤال برنامه درمانی در ۸ جلسه در طرح پژوهشی تک موردی برای ۱۰ شرکت کننده اجتماع هراس که پس از ارزیابی های بالینی از بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انتخاب شدند اجرا شد. آن ها توسط آگهی به شرکت در این تحقیق دعوت شدند. ارزیابی ها شامل مصاحبه تشخیصی براساس DSM – IV، مصاحبه نیمه ساخت داری به منظور کشف ماهیت تصویر ذهنی خود، پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) و مقیاس استعداد هیپنوتیسمی (WSGCS) بود. ارزیابی بالینی و آماری نشان داد که در پایان اجرای برنامه درمان، تغییرات مثبتی در تصویر ذهنی خود به وجود آمده و این تغییرات مثبت در کاهش علائم هراس اجتماعی مؤثر واقع شده است. آزمون غیرپارامنریک فریدمن با ضریب معناداری ۰۳/. نشان دهنده کاهش معنی دار علائم هراس اجتماعی بود. این پژوهش شواهد دیگری در تأیید فرضیه کلارک و ولز (۱۹۹۵) به دست داد. ارزیابی بالینی نهایی نشان دهنده کارآمد بودن برنامه درمانی این پژوهش بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه علائم اضطراب اجتماعی

نظرات