پرسشنامه رایگان شیوه های رویارویی با تنیدگی

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه های رویارویی با تنیدگی

این پرسشنامه شامل ۳۲ سوال بوده و با هدف مقایسه تاثیر روشهای یادگیری مشارکتی و سنتی بر شیوه‌های رویارویی با تنیدگی و پیشرفت تحصیلی دردرس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی طراحی شده  است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه های رویارویی با تنیدگی

نظرات