پرسشنامه رایگان شاخص تنیدگی والدینی

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی

این پرسشنامه شامل ۱۲۰ سوال بوده و با هدف تنیدگی والدینی و سلامت عمومی: پژوهشی درباره ی رابطه ی تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان خردسال طراجی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی

نظرات