پرسشنامه رایگان سبک های دفاعی ‏‎DSQ

تاریخ انتشار : 29 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک های دفاعی ‏‎DSQ

این پرسشنامه شامل ۴۰ سوال بوده و با هدف مقایسه مکانیزمهای دفاعی در نمونه های بالینی و غیربالینی بر اساس هنجاریابی و یافته های مبتنی بر روانسنجی پرسشنامه ایرانی سبک های دفاعی ‏‎DSQ طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک های دفاعی ‏‎DSQ

نظرات