پرسشنامه رایگان سبك هاي دفاعي ‏‎DSQ

تاریخ انتشار : 29 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبك هاي دفاعي ‏‎DSQ

این پرسشنامه شامل 40 سوال بوده و با هدف مقايسه مكانيزمهاي دفاعي در نمونه هاي باليني و غيرباليني بر اساس هنجاريابي و يافته هاي مبتني بر روانسنجي پرسشنامه ايراني سبك هاي دفاعي ‏‎DSQ طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبك هاي دفاعي ‏‎DSQ

نظرات