پرسشنامه رایگان سبك رهبري مدير

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبك رهبري مدير

این پرسشنامه شامل 35 سوال بوده با هدف بررسي رابطه سبك رهبري مدير با سلامت سازماني در مدارس متوسطه پسرانه طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبك رهبري مدير

نظرات