پرسشنامه رایگان سبك‌ رهبري روساي دانشگاه‌ها از دیدگاه همکاران

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبك‌ رهبري روساي دانشگاه‌ها از دیدگاه همکاران

این پرسشنامه شامل 44 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه شيوه تفكر و سبك‌ رهبري روساي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبك‌ رهبري روساي دانشگاه‌ها از دیدگاه همکاران

نظرات