پرسشنامه رایگان رویکرد غالب بر نظام برنامه ریزی درسی

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رویکرد غالب بر نظام برنامه ریزی درسی

این پرسشنامه شامل ۳۷ سوال بوده و با هدف مقایسه دیدگاه متخصصان و کارشناسان برنامه ریزی درسی در خصوص رویکرد غالب بر نظام برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش ایران و رویکرد مطلوب برای آن طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رویکرد غالب بر نظام برنامه ریزی درسی

نظرات