پرسشنامه رایگان رضایتمندي زناشويي

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایتمندي زناشويي

این پرسشنامه شامل 47 سوال بوده و با هدف بررسي و مقايسه رابطه بين پايگاه‌هاي هويتي و پمتاهلين دانشجو و غير دانشجو در شهر تهران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایتمندي زناشويي

نظرات