پرسشنامه رایگان رضایتمندی زناشویی

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی

این پرسشنامه شامل ۴۷ سوال بوده و با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین پایگاه‌های هویتی و پمتاهلین دانشجو و غیر دانشجو در شهر تهران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایتمندی زناشویی

نظرات