پرسشنامه رایگان خویشتنداری

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خویشتنداری

این پرسشنامه شامل  ۳۳ سوال بوده و با هدف بررسی خویشتنداری و رابطه آن با ابعاد مختلف مهارت های اجتماعی در کودکان ناتوان ذهنی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خویشتنداری

نظرات