پرسشنامه رایگان خود کارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان خود کارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

این پرسشنامه شامل ۱۶ سوال بوده و با هدف بررسی مقایسه ای اثر بخشی آموزش راهبردهای خود تنظیمی رفتار های توجیهی، رفتارهای انگیزیشی و خود تعلیمی کلامی بر نشانه های نقص توجه، پیش فعالی، خود کارآمدی و عملکرد تحصیلی (ریاضیات) طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خود کارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نظرات