پرسشنامه رایگان خودکار آمدی عمومی

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خودکار آمدی عمومی

این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی بوده و با هدف بررسی اثر بخشی آموزش خودگونیهای درونی مثبت بر افزایش میزان باورهای خودکار آمدی عمومی زنان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خودکار آمدی عمومی

نظرات