پرسشنامه رایگان خلاقیت دکتر عابدی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی

چکیده : يکي از عالي ترين و در عين حال پيچيده ترين جلوه هاي انديشه بشري تفکر خلاق و آفريننده ي اوست هر چند اين توانايي به طور ذاتي و بالقوه در انسان به وديعه نهاده شده است. اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است. بر اين اساس هدف اين تحقيق تعيين تاثير روش حل مسئله بر خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمايي شهرستان مراغه مي باشد. روش تحقيق از نوع نيمه تجربي يا شبه تجربي دو گروهي با پيش آزمون و پس آزمون مي باشد. جامعه ي آماري اين تحقيق شامل کليه دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم راهنمايي شهرستان مراغه در سال تحصيلي 84-85 به تعداد 5223 نفر مي باشد که از اين تعداد 2805 نفر پسر و 2418 نفر دختر بوده اند. ابزار پژوهش آزمون خلاقيت دکتر عابدي مي باشد. درتجزيه و تحليل نهايي نتايج زير بدست آمد: روش آموزش حل مسئله بر خلاقيت دانش آموزان تاثير دارد. روش آموزش حل مسئله بر خلاقيت دانش آموزان پسر بيشتر از دانش آموزان دختر تاثير دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد خلاقیت عابدی روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت عابدی

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی ۶۰ سوالی

نظرات

دیدگاه کاربران