پرسشنامه رایگان خلاقیت دکتر عابدی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی

چکیده : یکی از عالی ترین و در عین حال پیچیده ترین جلوه های اندیشه بشری تفکر خلاق و آفریننده ی اوست هر چند این توانایی به طور ذاتی و بالقوه در انسان به ودیعه نهاده شده است. اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است. بر این اساس هدف این تحقیق تعیین تاثیر روش حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی شهرستان مراغه می باشد. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی یا شبه تجربی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم راهنمایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ به تعداد ۵۲۲۳ نفر می باشد که از این تعداد ۲۸۰۵ نفر پسر و ۲۴۱۸ نفر دختر بوده اند. ابزار پژوهش آزمون خلاقیت دکتر عابدی می باشد. درتجزیه و تحلیل نهایی نتایج زیر بدست آمد: روش آموزش حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان تاثیر دارد. روش آموزش حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر تاثیر دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد خلاقیت عابدی روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت عابدی

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی ۶۰ سوالی

نظرات

دیدگاه کاربران