پرسشنامه رایگان تیپ های شخصیتی

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تیپ های شخصیتی

این پرسشنامه شامل ۴۸ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه تیپ های شخصیتی ‏‎A/B‎‏و خوش بینی – بدبینی در کارمندان ادارات دولتی طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تیپ های شخصیتی

نظرات