پرسشنامه رایگان تعیین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی مناسب برای برنامه ریزی توسعه دانشگاه

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعیین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی مناسب برای برنامه ریزی توسعه دانشگاه

این پرسشنامه شامل دو بخش استراتژی و برنامه های عملیاتی بوده که به ترتیب شامل ۶ و ۷ سوال بوده و با هدف تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعیین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی مناسب برای برنامه ریزی توسعه دانشگاه

نظرات