پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

تاریخ انتشار : 9 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد سازمانی

این پرسشنامه شامل 24 سوال بوده و با هدف تعهد سازمانی طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی

نظرات