پرسشنامه رایگان ترجيح سبك تدريس معلمان دوره ابتدايي

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ترجيح سبك تدريس معلمان دوره ابتدايي

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين تفکرانتقادی معلمان دوره ابتدايي و ترجیح سبک تدریس آنان می‌باشد. روش پژوهش از جهت هدف کاربردی و از جهت روش اجرا، همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کلیه‌ی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه‌ی یک آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی 89-1388 تشكيل داده‌اند. نمونه‌ی پژوهش شامل 93 نفر از معلمان مقطع ابتدایی بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق دو پرسشنامه تفکرانتقادی و ترجیح سبک تدریس جمع‌آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین  متغیر پیش بین (تفکر انتقادی) و متغیر ملاک(ترجیح سبک تدریس) رابطه ای معنادار وجود دارد و می توان نمره میزان ترجیح سبک تدریس معلمان را از طریق نمره تفکر انتقادی آنان پیش بینی نمود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین تفکر انتقادی معلمان و ترجیح سبک تدریس آنان، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. معلمانی که در دو مولفه استنباط و ارزشیابی استدلال های منطقی از مولفه های تفکر انتقادی نمره بالاتری داشته اند، سبک تدریس معلم محور را ترجیح داده‌اند . معلماني كه در مولفه تعبیر و تفسیر از مولفه های تفکر انتقادی نمره بالاتری داشته اند، سبک تدریس شاگردمحور را ترجیح داده‌اند. در دو مولفه دیگر تفکر انتقادی یعنی شناسایی مفروضات و استنتاج رابطه ای با ترجیح سبک تدریس معلمان نداشتند.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ترجيح سبك تدريس معلمان دوره ابتدايي

 

نظرات

دیدگاه کاربران

 • با سلام و خسته نباشید
  شیوه نمره گذاری پرسشنامه ترجیح سبک تدریس معلمان به چه صورت است ؟

  • با سلام.
   برای دریافت پرسشنامه استاندارد به سایت مادسیج مراجعه کنید.
   موفق باشید.

 • با سلام و خسته نباشید
  شیوه نمره گذاری پرسشنامه ترجیح سبک تدریس معلمان به چه صورت است و چگونه می وان به فایل نمره دهی و توضیحات دست یافت؟

  • با سلام.
   برای دریافت پرسشنامه استاندارد به سایت مادسیج مراجعه کنید.
   موفق باشید.