پرسشنامه رایگان تاثیر عوامل فرار نوجوانان از خانه بر عملکرد تحصیلی آنان

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثیر عوامل فرار نوجوانان از خانه بر عملکرد تحصیلی آنان

این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و با هدف بررسی عوامل موثر خانوادگی و روانشناختی بر فرار نوجوانان از خانه و رابطه این عوامل با عملکرد تحصیلی آنان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر عوامل فرار نوجوانان از خانه بر عملکرد تحصیلی آنان

نظرات