پرسشنامه رایگان به کارگیری رسانه در تدریس

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه به کارگیری رسانه در تدریس

این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی به کارگیری رسانه در تدریس طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه به کارگیری رسانه در تدریس

تعا

نظرات