پرسشنامه رایگان به کارگیری ارزش های فرهنگی در فرایند تدریس

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه به کارگیری ارزش های فرهنگی در فرایند تدریس

این پرسشنامه شامل سوالات متفاوت می باشد. این پرسشنامه با هدف کارگیری ارزش های فرهنگی در فرایند تدریس طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه به کارگیری ارزش های فرهنگی در فرایند تدریس

نظرات