پرسشنامه رایگان بهزیستی روانشناختی

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر در مرحله اول تعیین سهم سبک‌های مقابله و سوگ پیش از موعد در بهزیستی روانشناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان و در مرحله دوم بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد هیجان‌مدار بر افزایش بهزیستی روانشناختی و بهبود سبک‌های مقابله و سوگ پیش از موعد این افراد بود. در این پژوهش ۷۰ نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان ساکن مشهد شرکت کردند و پرسشنامه‌های سبک‌های مقابله، سوگ پیش از موعد و بهزیستی روانشناختی را تکمیل کردند. از این میان ۲۳ نفر برای بررسی هدف مرحله دوم پژوهش به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش، در دوازده جلسه گروه‌درمانی هیجان‌مدار شرکت کردند. نتایج بررسی داده‌های مرحله‌ اول پژوهش  نشان داد که سوگ پیش از موعد و سبک‌های مقابله با بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان رابطه معناداری دارد و ما از طریق سوگ پیش از موعد و سبک‌های مقابله می‌توانیم بهزیستی روان‌شناختی آن‌ها را پیش‌بینی کنیم. نتایج مرحله دوم حاکی از این بود که شرکت در جلسات گروه‌درمانی با رویکرد هیجان‌مدار باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و بهبود سبک‌های مقابله و سوگ پیش از موعد مادران کودکان مبتلا به سرطان می‌گردد. تلویحات یافته های پژوهش از لحاظ نظری و عملی بحث شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

نظرات