پرسشنامه رایگان بررسی چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین

چکیده:

 

«اوقات فراغت» به عنوان یک پدیده فرهنگی، اجتماعی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و … نیز موثر است موضوع مشترک بین تمامی اقشار جامعه است.-    امروره بعلت اهمیت و آثار سازنده و مثبتی که در نتیجه بهره وری مطلوب از « اوقات فراغت» در زمینه های مختلف (بهداشت روانی، خلاقیت و نوآوری، توسعه مهارتهای شناختی و شکوفایی استعدادها، تقویت مهارتهای حسی و حرکتی، اصلاح رفتار و تعالی شخصیت و …) می توان داشت، «اوقات فراغت» و راههای بهره وری مطلوب از آن مورد توجه خاص صاحبنظران و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت و برنامه ریزان امور فرهنگی جامعه قرار گرفته است.

–    متاسفانه شواهد نشان می دهد که با همه نقش و اهمیتی که معلمین در توسعه فرهنگی، اجتماعی و … جامعه از طریق تربیت و هدایت صحیح نوجوانان و جوانان جامعه دارند، بنا به عللی از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و … نه تنها اوقات فراغت بلکه بخش عمده ای از وقت روزانه خویش را صرف تامین نیازهای مادی و اقتصادی می نمایند به طوری که عملا فرصت لازم برای رشد علمی و معنوی و مهارتی و تامین سلامت جسمی و روانی و … آنها وجود ندارد. بعلت اهمیت این موضوع ضرورت داشت که : چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین و راههای بهره وری مطلوب از آن مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. که محقق با انتخاب جامعه ای به وسعت معلمین شاغل در آموزش و پرورش نواحی ۷ گانه مشهد( ۱۷۰۰۱نفر) و انتخاب نمونه مورد نظر پژوهش (۳۷۶نفر) پس از انجام مقدمات لازم، باهدف:

۱-    تعیین میزان اوقات فراغت

۲-    تعیین میزان استفاده معلمین از اوقات فراغت برای افزایش دانش و مهارت شغلی خود

۳-  تعیین میزان استفاده معلمین از اوقات فراغت برای انجام فعالیتهای تفریحی و تامین سلامت جسمی، روانی

۴-    تعیین میزان استفاده معلمین از اوقات فراغت برای انجام فعالیت های اقتصادی

۵-    تعیین میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین به تفکیک جنسیت

۶-    تعیین میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین به تفکیک مقطع تحصیلی

۷-    تعیین عوامل موثر در میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین( از دیدگاه آزمودنیها)

اقدام به تهیه پرسشنامه ای با ۱۵ سوال اصلی ( شامل ۵۱ سوال انتخابی بسته و ۵ سوال باز پاسخ) در ۵ صفحه به همراه مقدمه مناسب نموده که پس از اجرای آن در میان نمونه مورد پژوهش که به صورت تصادفی انتخاب شده بودندو ارائه داده ها به کامپیوتر و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نتایج زیر حاصل گردید. ۱٫  میانگین ساعات فراغت روزانه معلمین در کل روزهای سال ۴/۳ ساعت ( زن ۱/۳، مرد۷/۳، ابتدائی۴/۳، راهنمایی۵/۴، متوسطه۳/۳) در روز است.۲٫  میانگین، «میزان استفاده معلمین از ساعات فراغت روزانه، برای افزایش دانش و مهارت خود» در کل روزهای سال «۳/۲ساعت » ( زن ۲ ،مرد۹/۱، ابتدائی۱/۲، راهنمایی۷/۱، متوسطه۲) در روز است.۳٫  میانگین، «میزان استفاده معلمین از ساعات فراغت روزانه، برای انجام فعالیتهای تفریحی و…» در کل روزهای سال «۳/۲ساعت » ( زن ۳/۲ مرد۳/۲، ابتدائی۶/۲، راهنمایی۲/۲، متوسطه۱/۲) در روز است.۴٫  میانگین، «میزان استفاده معلمین (دارای شغل دوم) از ساعات فراغت روزانه، برای انجام فعالیتهای اقتصادی» در کل روزهای سال «۲/۳ساعت » ( زن ۳، مرد۵/۳، ابتدائی۵/۳، راهنمایی۱/۳، متوسطه۹/۲) در روز است.

  1. عوامل انگیزه های موثر درمیزان نحوه گذراندن اوقات فراغت به ترتیب اولویت عبارتند از:

الف: تلاش برای تامین نیازهای روزمره ( تغذیه، بهداشت، مسکن و …)ب: تامین سلامت روحی و روانی

ج: پاین بودن درآمد ماهیانه

د:علاقه داشتن به شغل معلمی

ه: تامین خواسته های افراد خانواده

با امید بر اینکه نتایج این تحقیق مورد استفاد مسئولان و برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت قرار گرفته و قدمهای مثبتی برای رشد و تعالی همه جانبه معلمان جامعه برداشته شود.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین

نظرات