پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی در دانش آموزان

چکیده : طلاق به عنوان پدیده ای که به گست خانواده می انجامد بر جنبه های مختلف زندگی کودکان و نوجوانان تاثیر میگذارد. در پژوهش ها از زوایای مختلف به تاثیرات طلاق بر کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقیق کنونی به بررسی سلامت روان و عزت نفس کودکان خانواده های عادی، کودکان تحت حضانت پدر و کودکان تحت حضانت مادر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان اسلام شهر میباشد که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ مشغول به تحصیل میباشند. از این جامعه نمونه ای به حجم ۹۰ نفر در سه گروه ۳۰ نفری انتخاب گردید .پسران تحت حضانت پدر،‌پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی که با رعایت همتاسازی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عزت نفس و سلامت روان پسران خانواده های عادی بالاتر از پسران خانواده های طلاق است. بین عزت نفس پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی پسران تحت حضانت مادر علاوه بر این که سلامت روان کلی آنها بالاتر از پسران تحت حضانت پدر بود در دو خرده مقیاس نشانه های جسمانی و اضطراب و بی خوابی نیز نسبت به کودکان تحت حضانت پدر نمرات بالاتری گرفتند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی در دانش آموزان

نظرات