پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی

چکیده

در تحقیق حاضر تلاش بر این بوده است که تأثیر آرام سازی تدریجی عضلانی را بر اضطراب قبل از عمل جراحی مورد بررسی قرار می دهیم . و با علم بر این که اضطراب باعث بروز اختلال در عملکرد روزمره و نیزسبب پاره ای از مسائل جسمانی می شود . و نیزدر پی اثبات تأثیر آرام سازی عضلانی برروی ترشح بعضی غدد مانند غدد فوق کلیوی که نوراپی نفرین را ترشح می کند که با ترشح بیش از حد خود ، انسان را در حالت عمومی برانگیختگی و انقباض و تنش نگه می دارد بودیم . خواستیم تا بدن بیمارانی را که در درمانگاه بیمارستان قائم معاینه شده و در لیست عمل جراحی گوش ، حلق ، بینی و سرو گردن قرار گرفته اند . با به کارگیری فن آرام سازی تدریجی عضلانی (16 گروهی ، لازاروس ) در وضعیتی قراردهیم تا بدنشان از حداقل تنش و انقباض برخوردار شود و تأثیر آن را بر روی اضطراب آنان در قبل از عمل بسنجیم . بدین منظور 30 نفر از این بیماران را به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار دادیم . پس ازمعاینه ی اولیه و انتخاب روش جراحی از سوی پزشک مربوطه و بیمار نسبت به پر کردن پرسشنامه ی اضطراب سنج اشپیل برگر (هنجار شده توسط جناب آقای بهروز مهرام ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد) ، اقدام نمودیم . و پس از بستری شدن بیمار در بخش جراحی گوش و حلق و بیمارستان قائم در مورد گروه آزمایش سه جلسه ریلکسیشن را ترتیب دادیم  با توجه به قوانین و محدودیت های بیمارستان قائم تلاش خود را جهت اجرای صحیح آن به کار بردیم و درانتها ساعتی قبل از عمل جراحی دوباره تست اضطراب اشپیتل برگر را از دو گروه گرفته و نسبت به تجزیه تحلیل داده ها اقدام نمودیم . در این مسیر از دو میانگین مستقیم T و نیز روش اندازه گیری مکرر که از اعتبار زیادی برخوردار است بهره بردیم . که به ما نشان داد فرضیه ی جهت دار ما مبنی بر اینکه آرام سازی تدریجی عضلانی باعث کاهش اضطراب قبل از عمل می شود و با توجه به اینکه شاخص F حاصل دو متغیر (516، 42 ) با درجه آزادی 1 در سطح 99% معنی دار است . و تلاش چندین واحدی ما منتج به این نتیجه شد که آرام سازی تدریجی عضلانی 16 گروهی (لازاروس) بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی گوش و … مؤثر واقع شده است .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی

نظرات