پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای خلاقیت دانش آموزان دختر موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته

تاریخ انتشار : 12 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای خلاقیت دانش آموزان دختر موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ی خلاقیت دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته ی پایه سوم دبیرستان و اول راهنمایی بوده است که بر روی ۹۳ دانش آموز دختر انجام شد. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بود و ابزار پژوهش جهت سنجش خلاقیت، آزمون خلاقیت تورنس (۱۹۷۴) با پایایی ۶۳/۰ بود. بررسی یافته ها نشانگر آن بود که آموزش موسیقی بر خلاقیت دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ای خلاقیت دانش آموزان دختر موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته

نظرات