پرسشنامه رایگان بررسی رابطه مشخصه‌های شغلی مدیران و کارکنان آموزشی با انگیزش آنها

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه مشخصه‌های شغلی مدیران و کارکنان آموزشی با انگیزش آنها

این پرسشنامه شامل ۱۵ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه مشخصه‌های شغلی مدیران و کارکنان آموزشی با انگیزش آنها طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه مشخصه‌های شغلی مدیران و کارکنان آموزشی با انگیزش آنها

نظرات