پرسشنامه رایگان بررسی رابطه جمع گرایی فرهنگی

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه جمع گرایی فرهنگی

این پرسشنامه شامل ۸ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه جمع گرایی فرهنگی، خودپنداره وابسته و سازگاری اجتماعی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه جمع گرایی فرهنگی

نظرات