پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر بازیهای رایانه‌ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تاثیر بازیهای رایانه‌ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

چکیده:

برخی از مطالعه ها نشان می دهند، که بازیهای رایانه ای بیش از آنکه مفید باشند، مضرند. در بعد روانی به نظر می رسد که بازیهای رایانه ای رابطه منفی با وضعیت سلامت روانی داشته و تاثیر مستقیمی بر میزان رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب، افسردگی، و گوشه گیری نوجوانانی که به این بازیها می پردازند، دارد. هدف پژوهش حاضر برسی و مقایسه تاثیر پرداختن به بازیهای رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. متغیر وابسته پژوهش حاضر سلامت روانی با ابعاد اضطراب، خصومت، افسردگی، جسمانی کردن، حساسیت بین فردی، و عملکرد تحصیلی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس روزانه دولتی شهر تهران بود که در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ مشغول تحصیل بودند.ابزار اندازه گیری پرسشنامه سلامت روانی SCL-90_R بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تاثیر بازیهای رایانه‌ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان 

نظرات