پرسشنامه رایگان افکار خودکار

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افکار خودکار

چقدر افسرده هستید ؟ ۳۰ سوال

The Automatic Thoughts questionaire: Hollon‚ Steven & Kendal‚ Philip
موارد که در زیر ذکر شده اند ، افکاری هستند که به ذهن افراد خطور می کنند . هر مورد را بخوانید و مشخص کنید که طی هفته گذشته چند بار به ذهنتان خطور کرده است . هر سوال را با دقت بخوانید و پاسخ مناسب را با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید .
۱= هرگز ۲= گاهی ۳= معمولا ۴= اغلب ۵=همواره
۱- احساس می کنم همه چیز بر ضد من است .
۲- من به هیچ دردی نمی خورم .
۳- چرا هیچ وقت موفق نمی شوم .
۴- هیچ کس مرا درک نمی کند .
۵- دیگران مرا نا امید کرده اند .
۶- فکر نمی کنم با این وضع بتوانم ادامه دهم .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افکار خودکار

 

نظرات