پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه  افسردگی بک (Beck)

در هر بند تعدادی جمله ارائه شده است . همه جملات هر بند را به دقت بخوانید و جمله ای را که احساس فعلی شما را بهتر منعکس می کند ، با علامت زدن مشخص کنید .

1)      

خود را غمگین احساس نمی کنم.

 

خود را دل گرفته یا غمگین احساس می کنم .

 

خود را همیشه دل گرفته یا غمگین احساس می کنم و نمی توانم به حالت عادی برگردم .

 

به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس می کنم که ناراحت می شوم .

 

به قدری خود راغمگین یا بی نشاط احساس می کنم که تحملش را ندارم .

 

2)      

نسبت به آینده ، بدبینی یا نا امیدی خاصی ندارم .

 

نسبت به آینده نا امید نیستم .

 

احساس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم.

 

احساس می کنم که هرگز نخواهم توانست مشکلات را تحمل کنم .

 

احساس می کنم که آینده ناامید کننده است .

 

3)      

احساس نمی کنم که شکست خورده ام .

 

احساس می کنم که شکست خورده تر از نصف مردم هستم

 

احساس می کنم که کارهای باارزش و معنی دار بسیار کمی انجام داده ام .

 

وقتی به گذشته نگاه می کنم ، غیر از شکست های زیاد ، چیز دیگری نمی بینم .

 

احساس می کنم شخص کاملا شکست خورده ای هستم .

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

 

نظرات