پرسشنامه رایگان افسردگی بک – فرم کوتاه

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

Beck Depression short Inventory (BDI-S)
در این پرسشنامه 13 گروه سوال وجود دارد و هر گروه بیان کننده حالتی در فرد است . عبارت های هر گروه را به دقت بخوانید سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید. سپس دور عدد مقابل آن عبارت یک دایره بکشید.
1)      
3. آن قدر غمگین یا بدبختم که دیگر تحملش را ندارم.
2. همیشه غمگین یا گرفته ام و نمی توانم خود را از این وضع خلاص کنم.
1. من غمگین یا گرفته ام
0. من غمگین نیستم.
2)      
3. من احساس می کنم که به آینده امیدی نیست و اوضاع بهتر نخواهد شد.
2. من احساس می کنم هیچ امیدی به آینده ندارم.
1. من نسبت به آینده مایوسم
0. من نسبت به آینده بدبین یا مایوس نیستم.
3)      
3. من احساس می کنم شخصی شکست خورده ام.
2. من هر چه به گذشته می نگرم چیزی جز شکست نمی یابم.
1. من احساس می کنم بیش از یک شخص متوسط در زندگی با شکست مواجه شده ام.
0. من خود را شکست خورده نمی دانم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

نظرات

دیدگاه کاربران