پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وابستگی به دیگران

روبرت ام.ای.هرشفیلد، جی.ال.کلرمن، اچ.جی.گوگ، آی.بارت، اس.جی.کورچین، و پی.چودوف
Interpersonal-Dependency Inventory (IDI)
سنجش وابستگی به دیگران
لطفا هر عبارت را بخوانید و مشخص کنید که تاچه حد جزو خصوصیات شما از بعد نگرشها، احساس ها، یا رفتارتان است. سپس با استفاده از بار ارزشی اعداد زیر به آن ها رتبه بدهید.
4= خیلی زیلد از خصوصیات من است .
3= زیاد از خصوصیات من است .
2= تاحدی از خصوصیات من است .
1= از خصوصیات من نیست.


_____ 1. ترجیح می دهم تنها باشم.
_____ 2. همیشه وقتی می خواهم تصمیمی بگیرم، نظر خواهی می کنم .
_____ 3. وقتی نهایت تلاش خودرا می کنم که بدانم از تلاش من قدر دانی می شود.
_____ 4. نمی توانم تحمل کنم که بیماری من اسباب هیاهو و نگرانی شود .
_____ 5. دنباله رو بودن را به رهبر بودن ترجیح می دهم.
_____ 6. معتقدم اگر آدم ها می خواستند، می توانستند خیلی بیشتر برای من مایه بگذارند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وابستگی به دیگران

 

نظرات