پرسشنامه رایگان هم وابستگی اسپن – فیشر

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر

Spann-Fischer Codependency Scale

 

محمد حسن اشرف

 

پرسشنامه اسپن – فیشر

۱= کاملا مخالف ۲ = تاحدودی مخالف ۳= کمی مخالف
۴= کمی موافق ۵ = تاحدودی موافق ۶= کاملا موافق

ردیف

سوال

پاسخ

۱

تصمیم گرفتن برایم سخت است.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۲

برایم “نه” گفتن دشوار است.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۳

برایم پذیرفتن تعریف های محبت آمیز دیگران سخت است.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۴

گاهی اگر مشکل خاصی نداشته باشم که به آن فکر کنم، احساس خستگی، بی حوصلگی یا کمبود می کنم.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۵

معمولا کارهایی را که دیگران می توانند خودشان انجام دهند، برایشان انجام نمی دهم.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۶

وقتی کار خوبی برای خودم انجام می دهم احساس گناهکاری می کنم.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر

 

نظرات