مقیاس پذیرش اجتماعی

banner-questionnaire

 

مقیاس پذیرش اجتماعی

هر جمله را با دقت بخوانید . و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید .

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان

۱٫       پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم .
ص
غ
۲٫       اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم ، تردید نمی کنم .
۳٫       اگر تشویق نشوم ، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود .
۴٫       هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام .
۵٫       گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم .
۶٫       وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی رود ، گاهی احساس بغض می کنم .
۷٫       همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس پذیرش اجتماعی

 

نظرات