مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

banner-questionnaire

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

والتر دبلیو. هودسون

Child’s Attitude toward Mother Scale (CAMS)

توجه : این پرسشنامه برای کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نشده است .

این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از رابطه با مادرتان تهیه شده است. لطفا با مشخص کردن یکی از اعداد زیر در کنار هر عبارت ، به آن پاسخ دهید .

۱=هیچوقت

۲= خیلی بندرت

۳= کمی از اوقات

۴=بعضی اوقات

۵= خیلی از اوقات

۶= اکثر اوقات

۷= همیشه

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

نظرات