مقیاس سازگاری زن و شوهر

banner-questionnaire

مقیاس سازگاری زن و شوهر

گراهام بی . اسپنیر

Dyadic Adjustment Scale

اکثر مردم در روابط خود اختلافاتی دارند . لطفا در مقابل هر یک از عبارات زیر میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را با گذاردن عددی بر اساس مقیاس زیر ، مشخص کنید . لطفا قبل از کامل کردن پرسشنامه با همسر خود درباره آن ها صحبت نکنید .

5= توافق دائم داریم

4= تقریبا توافق دائم داریم

3= گاهی توافق داریم

2= اغلب اختلاف داریم

1= تقریبا همیشه اختلاف داریم

0= همیشه اختلاف داریم

1)           صرف درآمد و امورمالی

2)           تفریحات و تجدید قوا

3)           موضوعات و مسائل مذهبی

4)           ابراز محبت

5)           دوستان

6)           روابط جنسی

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس سازگاری زن و شوهر

نظرات