مقیاس سازگاری زن و شوهر

banner-questionnaire

مقیاس سازگاری زن و شوهر

گراهام بی . اسپنیر

Dyadic Adjustment Scale

اکثر مردم در روابط خود اختلافاتی دارند . لطفا در مقابل هر یک از عبارات زیر میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را با گذاردن عددی بر اساس مقیاس زیر ، مشخص کنید . لطفا قبل از کامل کردن پرسشنامه با همسر خود درباره آن ها صحبت نکنید .

۵= توافق دائم داریم

۴= تقریبا توافق دائم داریم

۳= گاهی توافق داریم

۲= اغلب اختلاف داریم

۱= تقریبا همیشه اختلاف داریم

۰= همیشه اختلاف داریم

۱)           صرف درآمد و امورمالی

۲)           تفریحات و تجدید قوا

۳)           موضوعات و مسائل مذهبی

۴)           ابراز محبت

۵)           دوستان

۶)           روابط جنسی

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس سازگاری زن و شوهر

نظرات