مقیاس رابطه رمانتیک

banner-questionnaire

مقیاس رابطه رمانتیک

The Romantic Relationship Scale
Berscheid. E ‚Attridge‚ M & Sprecher‚ S
چقدر رمانتیک هستید ؟ ۳۱ ماده
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام “…….” مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید ، توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است .
۶= کاملا موافق ۵= تقریبا موافق ۴= اندکی موافق ۳= اندکی مخالف ۲= تقریبا مخالف ۱= کاملا مخالف
۱- حضور “…….” ، هر کاری را لذت بخش تر می کند .
۲- “…….” تقریبا فرد ایده آل من است .
۳- خیلی خوش شانس بودم که با “…….” دوست شدم .
۴- وقتی باهم نیستیم ، دوست دارم که “…….” پیشم باشد .
۵- رابطه من با “…….” به زندگیم جهت و هدف بیشتری داده است .
۶- بیشتر به کارم فکر می کنم تا به “…….”

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس رابطه رمانتیک 

 

نظرات