مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنشوری نعوظی (SSES-E)

banner-questionnaire

 مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنشوری نعوظی (SSES-E)

غلامرضا رجبی، نصیر داستان ، مسعود شهبازی
Sexual Self-Efficacy Scale-Erectile Functioning
۱تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید یک رابطه جنسی بدون ترس یا اضطراب را با همسرتان تصور کنید.
۲تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از طریق استمناءکردن در هنگام تنهایی به نعوظ برسید.
۳تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازی وقتی که شما و همسرتان لباس بر تن دارید به نعوظ برسید.
۴تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازی وقتی که شما و همسرتان لخت هستید به نعوظ برسید.
۵تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازی دوباره به نعوظ برسید.
۶تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید برای آغاز آمیزش و روابط جنسی نعوظ کافی داشته باشید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنشوری نعوظی (SSES-E)

نظرات