مقیاس خانواده اصلی

banner-questionnaire

مقیاس خانواده اصلی

آلن جی . هاوستات ، ویلیام تی . اندرسون ، فرد پی. پیرسی ، ساموئل دبلیو. کوچران و مارشال فاین

Family- of-Origin Scale (FOS)

هر خانواده ای منحصر به فرد است و شیوه خاص خود را برای انجام امور دارد. لذا در این مقیاس جواب یا انتخاب صحیح یا غلط وجود ندارد . مهم آن است که شما هر چه صادقانه تر پاسخ دهید .

برای پاسخ دادن به عبارات زیر ، خانواده اصلی خود را آن گونه که به خاطر دارید در نظر بگیرید . جواب خود را با استفاده از نمرات و با کشیدن دایره دور عدد مناسب مشخص کنید . لطفا به تمام عبارات پاسخ دهید.

۵= قویا موافقم که این عبارت توصیف خانواده اصلی من است .

۴= موافقم که این عبارت توصیف خانواده اصلی من است .

۳= خنثی ( نه موافق و نه مخالف)

۲= مخالفم ، این عبارت توصیف خانواده اصلی من نیست .

۱= قویا مخالفم ، این عبارت توصیف خانواده اصلی من نیست .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس خانواده اصلی

نظرات