مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

banner-questionnaire

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

جان بزرگی ۱۳۷۷

۱- فکر می کنم مذهب تنها در هنگام غمها و بدبختی ها است که به من بیشترین آسودگی و آرامش را می بخشد.

الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج – تقریباً موافقم/د –  کاملاً موافقم

۲یکی از دلایل این که به اماکن مذهبی می روم این اشت که چنین حضوری به استحکام روابط دوستانه من در اجتماع کمک می کند.

الف – کاملاً نادرست است./ ب – تقریباً نادرست است./ ج- تقریباً درست است./ د- کاملاً درست است.

۳هدف از عبادات مذهبی تامین یک زندگی شاد و آرام است.

الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج – تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم

۴برای من داشتن یک زندگی اختلاقی مهمتر از اعتقادات مذهبی است.

الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج – تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم

۵اگرچه من فردی مذهبی هستم، اما اجازه نمی دهم که ملاحظات مذهبی در امور روزمره زندگی ام دخالت کنند.

الف – در مورد من کاملاً نادرست است./        ب – در مورد من تقریباً نادرست است./ ج- در مورد من تقریباً درست است./           د- در مورد من کاملاً درست است.

۶مسجد به عنوان یک مکان برای فراهم کردن روابط اجتماعی خوب، بسیار مهم است.

الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج – تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

نظرات

دیدگاه کاربران