مقیاس تکانشوری بارات

banner-questionnaire

مقیاس تکانشوری بارات

The Barrat Impulsiveness Scale

چقدر تکانشی هستید؟
افراد بر اساس شیوه عمل و تفکر در موقعیت های مختلف تفاوت دارند. مقیاس تکانشوری بارات آزمونی است برای اندازه گیری برخی از شیوه هایی که شما براساس آنها می اندیشید و رفتار می کنید . هر جمله را بخوانید و با استفاده از اعداد زیر ، نظر خود را مشخص کنید . وقت زیادی روی یک جمله صرف نکنید . با سرعت و صادقانه پاسخ دهید .
۴= تقریبا همیشه ۳= اغلب ۲= گهگاه ۱= به ندرت /هرگز


۱- کارهای خودم را با دقت برنامه ریزی می کنم .
۲- من کارها را بدون فکر کردن انجام می دهم
۳- من سریع تصمیم می گیرم .
۴- آدم بیخیالی هستم .
۵- من بی توجه هستم .
۶- افکار چالش برانگیزی دارم .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس تکانشوری بارات 

نظرات