مقیاس تنظیم خلق منفی

banner-questionnaire

مقیاس تنظیم خلق منفی

چقدر در تغییر خلق بد خود موفق هستید ؟ 30 ماده
The Negative Mood Regulation Scale

Catanzar‚. Salvatore & Mears‚ Jack

هدف این پرسشنامه این است که آن چه را مردم معنقدند می توانند در مورد احساسات و عواطف ناراحت کننده خود انجام دهند ، بررسی کند . لطفا تا آن جا که امکان دارد ، به هر سوال با ارائه تصویری واقعی از باورهایتان پاسخ دهید . البته هیچ پاسخ درست یا غلطی در کار نیست . به خاطر داشته باشید که پرسش نامه درباره آن چیزی است که باور دارید می توانید انجام دهید ، نه آن چه که دقیقا یا معمولا انجام می دهید . هر پرسش را با دقت بخوانید و عقیده خود را با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید .
5= کاملا موافق 4= غالبا موافق 3= ممتنع 2= غالبا مخالف 1= کاملا مخالف
1- معمولا می توانم یک جوری خودم را شاد کنم .
2- می توانم کاری بکنم که احساس بهتری پیدا کنم .
3- تنها کاری که می توانم بکنم این است که غرق یک چیزی شوم .
4- اگر به ایام شادتر زندگی بیندیشم ، احساس خوبی پیدا می کنم .
5- با دیگران بودن ملال آور است .
6- با پرداختن به کاری که دوست دارم ، می توانم احساس بهتری داشته باشم .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس تنظیم خلق منفی

نظرات