مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم

banner-questionnaire

مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم

Beliefs about the Relationship with God
برای هر یک از آیتم [ مورد] های زیر ( که در مقیاس قبل آن را رتبه بندی کردید) لطفا درجه اعتقادی که باید به هریک داشته باشید چون شما مسیحی هستید را مشخص نمایید. یعنی تاچه میزان شما خود را متعهد به انجام هرکدام از موارد زیر به عنوان کارکرد ایمان تان می دانید ؟
[ عباراتی در زیر آمده است ، لطفا بر مبنای این که به عنوان یک مسیحی، چه مقدار باید آن ها را اعتقاد داشته باشید و یا خود را به آن متعهد می دانید ، پاسخ دهید . میزان موافقت خود را با مقیاس زیر مشخص کنید :
کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من باید در ایمانم با دیگران که مسیحی نیستند، سهیم شوم.
2. من بادی بیشتر وقتم را در گروه مسیحیان دیگر صرف کنم.
3. من باید دوستان یا آشنایانم را برای دیدن کلیسایم دعوت کنم.
4. من باید برای چیزهای خوب در زندگیم، خدا را شکر کنم.
5. من باید به طور منظم عبادت کنم.
6. من بید در مسائل مهم زندگیم هدایت الهی را جستجو کنم [ از خداوند راهنمایی بخواهم].

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم 

نظرات