مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

دیوید اچ . اولسن ، جویسی پورتنر ، یو آف لوی

Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III)

لطفا با استفاده از مقیاس زیر به سوال ها پاسخ دهید :

۱= تقریبا هرگز    ۲= چند وقت یک بار    ۳=گاهی    ۴= اکثرا    ۵= تقریبا همیشه

وضع خانواده شما در حال حاضر

 

تقریبا همیشه

اکثر اوقات

گاهی اوقات

بندرت

تقریبا هرگز

۱)     اعضای خانواده از یک دیگر کمک می گیرند .

۵

۴

۳

۲

۱

۲)     از پیشنهاد های فرزندان برای حل مشکلات استفاده می شود .

۵

۴

۳

۲

۱

۳)     ما دوستان یکدیگر را تایید می کنیم .

۵

۴

۳

۲

۱

۴)     بچه های خانواده درباره انضباط خود نظر می دهند.

۵

۴

۳

۲

۱

۵)     ما دوست داریم کارها را به اتفاق اعضای خانواده خود انجام دهیم .

۵

۴

۳

۲

۱

۶)     در خانواده ما رهبری را افراد مختلفی انجام می دهند .

۵

۴

۳

۲

۱

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

نظرات