مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

banner-questionnaire

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

در زیر ، چندین موقعیت برقراری ارتباط آمده است . موقعیت هایی را که در آن ها احتمالا به برقراری ارتباط تمایل داشته اید انتخاب کنید .

1. صحبت کردن در مقابل یک گروه از افراد نا آشنا هرگز همیشه
2. صحبت کردن با یک آشنا به عنگام ایستادن در یک صف
3. صحبت کردن در یک گردهمایی بزرگ از دوستان
4. صحبت کردن در یک گروه کوچک از افراد ناآشنا

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

 

نظرات