پرسشنامه رایگان مشارکت در مدیریت و مالکیت

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مشارکت در مدیریت و مالکیت

این پرسشنامه بمنظور شناسایی مدیرانی که از قابلیت مشارکت‌پذیری در مدیریت و مالکیت برخوردارند تهیه شده است.

پرسشنامه مشارکت در مدیریت و مالکیت

محمد حسن حسنی شلمانی

با بهره گیری از مقیاس کاملاً موافقم      خیلی موافقم     موافقم       بی نظرم     مخالفم        خیلی مخالفم     مطلقاً مخالفم ، نظر خود را درباره هریک از گویه های زیر مشخص کنید.

۱٫     کارکنان مدرسه باید بطور مستقیم در بررسی عملکرد مدرسه همکاری نمایند.

۲٫     اعضای مدرسه باید تصمیم‌های عملی را خود بگیرد.

۳٫     ساختار مدارس باید بصورت مشورتی توام با خلاقیت باشد.

۴٫     فرایندهای تصمیم گیری در مدرسه می‌بایست مبتنی بر همفکری و اشتراک‌مساعی معلمان باشد.

۵٫     مدیران و کارکنان مدرسه در مورد تجهیزاتی که باید تامین شوند مشترکاً به توافق می‌رسند.

۶٫     مدیر در مدرسه می‌بایست مسئولیت تصمیم گیری هر یک از کارکنان خود را به خودشان واگذار کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مشارکت در مدیریت و مالکیت

نظرات