پرسشنامه رایگان مشاركت در مدیریت و مالکیت

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مشاركت در مدیریت و مالکیت

این پرسشنامه بمنظور شناسايي مديراني كه از قابليت مشاركت‌پذيري در مديريت و مالكيت برخوردارند تهيه شده است.

پرسشنامه مشاركت در مدیریت و مالکیت

محمد حسن حسنی شلمانی

با بهره گیری از مقیاس کاملاً موافقم      خيلي موافقم     موافقم       بي نظرم     مخالفم        خيلي مخالفم     مطلقاً مخالفم ، نظر خود را درباره هریک از گویه های زیر مشخص کنید.

1.     كاركنان مدرسه بايد بطور مستقيم در بررسي عملكرد مدرسه همكاري نمايند.

2.     اعضاي مدرسه بايد تصميم‌هاي عملي را خود بگيرد.

3.     ساختار مدارس بايد بصورت مشورتي توام با خلاقيت باشد.

4.     فرايندهاي تصميم گيري در مدرسه مي‌بايست مبتني بر همفكري و اشتراك‌مساعي معلمان باشد.

5.     مديران و كاركنان مدرسه در مورد تجهيزاتي كه بايد تامين شوند مشتركاً به توافق مي‌رسند.

6.     مدیر در مدرسه مي‌بايست مسئولیت تصمیم گیری هر يك از کارکنان خود را به خودشان واگذار کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مشاركت در مدیریت و مالکیت

نظرات